Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA

 

z dnia 16 stycznia 2024 r.

Siemnice - zawiadomienie o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków, karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków - spichlerza dworskiego z 19351-. zlokalizowanego na działce o numerze ew. 258 obręb Siemnice.

Turobin - cmentarz żydowski w Turobinie, gm. Turobin, pow. biłgorajski - zawiadomienie o sporządzenia nowej karty ewidencyjnej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru dla: cmentarza żydowskiego w Turobinie, gm. Turobin, pow. biłgorajski (figurującego w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków). Zgodnie z treścią w/w karty cmentarz zajmuje obecnie działki nr 781, 782, 783/1 (część północno-wschodnią), 783/2 (część północno-wschodnią). (figurujący w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zwierzyniec ul. Zamojska 1 - zawiadomienie o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej obiektu nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków - budynku oberży, zlokalizowanego przy ul. Zamojskiej 1 w Zwierzyńcu, na działce o numerze ew. 220/4 obręb: Zwierzyniec, pow. zamojski.

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Siemnice spichlerz dworski- zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków, karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków - spichlerza dworskiego z 1935r. zlokalizowanego na działce o numerze ew. 258 obręb Siemnice.

z dnia 6 grudnia 2023 r.

Zwierzyniec ul. Zamojska 1- zawiadomienie o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej obiektu nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków - budynku oberży, zlokalizowanego przy ul. Zamojskiej 1 w Zwierzyńcu, na działce o numerze ew. 220/4 obręb: Zwierzyniec, pow. zamojski.

z dnia 27 listopada 2023 r.

Tyszowce - kapliczka pd. przy kościele parafialnym p.w. św. Leonarda w Tyszowcach, skreślona z rejestru zabytków - zawiadomienie o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków, karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, skreślonego z rejestru zabytków - kapliczki pd. przy kościele parafialnym p.w. św. Leonarda w Tyszowcach, zlokalizowanej na działce o numerze ewid. 1609, obręb Tyszowce.

Łuchów Górny - plebania - zawiadomienie o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków, karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków - drewnianego budynku plebanii wybudowanego w 1. 1845-1861, zlokalizowanego na działce o numerze ewid. 680 obręb Luchów Górny.

Łuchów Górny - organistówka - zawiadomienie o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków, karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków - budynku organistówki, k. XIX w., zlokalizowanego na działce o numerze ewid. 680 obręb Luchów Górny.

z dnia 6 listopada 2023 r.

Zwierzyniec, gm. Zwierzyniec, pow. zamojski - willa Borowianka zlokalizowana przy ul. Browarnej 6 na działce nr ewid. 1395 wraz z otoczeniem - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego

z dnia 26 października 2023 r.

Tyszowce - zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków, karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, skreślonego z rejestru zabytków - kapliczki pd. przy kościele parafialnym p.w. św. Leonarda w Tyszowcach, zlokalizowanej na działce o numerze ewid. 1609, obręb Tyszowce.

Luchów Górny - zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków, karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków - drewnianego budynku plebanii wybudowanego w 1. 1845-1861, zlokalizowanego na działce o numerze ewid. 680 obręb Luchów Górny.

Luchów Górny - zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków, karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków - budynku organistówki, k. XIX w., zlokalizowanego na działce o numerze ewid. 680 obręb Luchów Górny.

z dnia 16 października 2023 r.

Zwierzyniec ul. Zamojska 1 - zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego budynku oberży (wraz z działką nr ew. gruntów 220/4) w Zwierzyńcu, gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, ul. Zamojska 1 (identyfikator działki 062015_4.0001 .AR 4.220/4).

z dnia 12 października 2023 r.

Udrycze Kolonia - zawiadomienie w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego następującego zabytku: kaplicy murowanej z figurą św. Jana Nepomucena położonej w m. Udrycze Kolonia, gm. Stary Zamość, pow. zamojski (id dz. 062011_2.0012.A_1.51/1)

z dnia 5 października 2023 r.

Dęblin - wieża spadochronowa - zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisu do rejestru zabytków województwa lubelskiego: - wieży spadochronowej dla szkolenia pilotów usytuowanej na działce ewid. nr 4080/102 (id. 061601 1.0001.4080/102), gm. Dęblin, pow. rycki.

z dnia 5 października 2023 r.

Dęblin - wieża ciśnień - zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisu do rejestru zabytków województwa lubelskiego: - lotniskowej wieży ciśnień w Dęblinie, gm. Dęblin, powiat rycki, usytuowanej na działce geodezyjnej oznaczonej numerem nr 4080/135 (id. 061601 1.0001.4080/135), gm. Dęblin, pow. rycki.

z dnia 26 września 2023 r.

Opole_Lubelskie_ul._Nowy_Rynek_6 - zawiadomienie o wszczętym z urzędu postępowaniu administracyjnym - zgodnie z zawiadomieniem LWKZ z 26 września 2023 r., znak: KD.5140.74.1.2023, w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego: budynku dawnego ratusza, położonego na działce nr 126/6 przy ul. Nowy Rynek 6 w Opolu Lubelskim, gm. Opole Lubelskie, pow. opolski (nr id. wskazanej powyżej działki: 061205_4.0004.126/6).

z dnia 25 września 2023 r.

Olszyn gm. Rokitno - zawiadomienie w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego budynku byłej szkoły powszechnej, usytuowanej w miejscowości Olszyn, gm. Rokitno, pow. bialski, dz. nr 213 (identyfikator działki 060112_2.0010.213).

z dnia 12 września 2023 r.

Lublin al. Warszawska 96 - zawiadomienie o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty adresowej zabytku nie wpisanego do rejestru zabytków, założonej dla: stodoły, ob. budynku magazynowego w zespole dworsko-parkowym na działce nr 24/1 (id. działki: 066301 1.033.AR4.24/1), położonej przy Alei Warszawskiej 96 w Lublinie

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Zaczopki gm. Rokitno - zawiadomienie o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej następującego zabytku: budynku dawnej szkoły powszechnej wraz z terenem szkolnym, położonej m. Zaczopki, gm. Rokitno, w granicach działki nr ewid. 350, obręb 0015 Zaczopki

z dnia 14 lipca 2023 r.

Urzędów, gm. Urzędów, pow. kraśnicki - cmentarz żydowski, położony na działce nr ew. gruntów 700 - zawiadomienie o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków nowej karty ewidencyjnej

Ryki, gm. Ryki, pow. rycki - cmentarz żydowski, położony na działkach nr ew. gruntów: 3905,3995/1,3995/2 - zawiadomienie o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków nowej karty ewidencyjnej 

Baranów, gm. Baranów, pow. puławski - cmentarz żydowski położony przy ul. Czołnowskiej, na działce nr ew. gruntów 1743 - zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków nowej karty ewidencyjnej

z dnia 5 lipca 2023 r. 

Willa „Lydia”, ob. siedziba WCR w Białej Podlaskiej, ul. Tadeusza Kościuszki 10A / Al. Tysiąclecia 28, dz. nr 1177/4 obręb 3 Biała Podlaska - zawiadomienie o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa lubelskiego, karty ewidencyjnej zabytku niewpisanego do rejestru zabytków

Lublin, gm. Lublin, pow. miasto Lublin - cmentarz żydowski położony przy ul. Leszczyńskiego, na działkach nr ew. gruntów 2/65, 2/64, 2/69 - zawiadomienie o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków nowej karty ewidencyjnej

Lublin, gm. Lublin, pow. miasto Lublin - cmentarz żydowski położony pomiędzy ulicami: Przepiórczą i Zdrową, na działce nr ew. gruntów 257 - zawiadomienie o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków nowej karty ewidencyjnej

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Biała Podlaska ul. Brzeska 43 -  zawiadomienie o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa lubelskiego, karty ewidencyjnej zabytku niewpisanego do rejestru zabytków: budynku Kina Merkury, położonego przy ul. Brzeskiej 43, na działce nr ewid. 2259/2, obręb 1 Biała Podlaska.

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Fajsławice - Trawniki - zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego układu alejowego wraz z historycznym zadrzewieniem o dł. ok. 5 kilometrów, w granicach działek: 060602 2.0003.1469/2, 061705_2.0005.549, 061705_2.0010.176 oraz 061705_2.0010.1442 (część drogi wojewódzkiej na odcinku Fajsławice-Trawniki)

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Lublin, gm. Lublin, pow. miasto Lublin - cmentarz żydowski położony przy ul. Leszczyńskiego, na działkach nr ew. gruntów 2/65, 2/64, 2/69, zawiadomienie o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej cmentarza żydowskiego położonego przy ul. Leszczyńskiego w Lublinie

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Baranów, gm. Baranów, pow. puławski - cmentarz żydowski położony przy ul. Czołnowska, na działce nr ew. gruntów 1743, zawiadomienie o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej cmentarza żydowskiego położonego w Baranowie przy ul. Czołnowskiej

Ryki, gm. Ryki, pow. rycki - cmentarz żydowski, położony na działkach nr ew. gruntów: 3905,3995/1,3995/2, zawiadamia o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej cmentarza żydowskiego w Rykach, ul. Piaskowa

Urzędów, gm. Urzędów, pow. kraśnicki - cmentarz żydowski, położony na działce nr ew. gruntów 700, zawiadomienie o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej cmentarza żydowskiego w Urzędowie

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Lublin - cmentarz żydowski położony pomiędzy ulicami: Przepiórczą i Zdrową, na działce nr ew. gruntów 257, zawiadamia o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej cmentarza żydowskiego

Parczew - zespół dworca kolejowego dz. nr 2485/13, 2485/14, 2485/16, 2485/17, 2485/18, 2485/19, 2485/20 oraz północnej części dz. 2485/1 w Parczewie pow. bialski, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Puławy, ul. Partyzantów 11, ośrodek sportowy, ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Krynice_-_kościół pw. św. Stanisława Biskupa w miejscowości Krynice, zawiadomienie o włączeniu nowej karty ewidencyjnej obiektu nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytków

z dnia 22 marca 2023 r.

Krynice - kościół pw. św. Stanisława Biskupa w miejscowości Krynice, zawiadomienie o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej obiektu nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytków

z dnia 17 marca 2023 r.

Romanów - zawiadomienie o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej następującego zabytku: budynku dawnej leśniczówki, położonej na terenie zespołu dworsko- parkowego w Romanowie, na dz. ew. nr 56, obręb 0008 Romanów, gm. Sosnówka.

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zwierzyniec ul. Aleksandry Wachniewskiej 17 - dom, postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego.

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Lublin ul. Towarowa 9a - zespół zabudowy budynków produkcyjnych dawnej garbarni Silbersteina

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-06 10:56:33
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2020-01-16 09:10:50
Odsłon: 6895
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.