Podstawy prawne

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków działa w imieniu Wojewody Lubelskiego na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.z 2017 roku , poz.2187 z późn.zm.).

Zasadnicze działanie LWKZ wynika z przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity  Dz.U.z 2017 r.,poz.2187 z późn.zm.). Ponadto opiera się o niżej wymienione przepisy następujących ustaw:

-  art. 39.1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1997r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r, poz.1202)

- art. 53 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.)

- art. 13 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz.121) 

- art.7 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1445)

- art.4 ust.1 pkt.9 lit d ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz.644)

- art. 83a ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1614)

- oraz inne przepisy związane

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-16 07:53:00
Opublikował: Piotr Mazur
Data publikacji: 2003-12-16 13:55:51
Odsłon: 15781
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.