Formularze i Wnioski

 

 

Formularze i Wnioski

 

1.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie poszukiwań

1a.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

2.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

3.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku napisów, tablic reklamowych

4.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku

 5.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ prac restauratorskich przy zabytku nieruchomym

 5a.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ prac restauratorskich przy zabytku ruchomym

 6.doc - Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z zabytku ruchomego

 

    WNIOSKI DOT. PRAC PRZY ZIELENI

Zasady uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków

 7a.doc - Wniosek na prowadzenie innych działań polegających na usunięciu drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni...

 7b.doc - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków

7c.doc - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5cm przekracza - 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

 7d.doc - Wniosek o przeprowadzanie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejstru zabytków

7e.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich w tym prac polegających na usunięciu drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części...

 7f.doc - Wniosek o wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na usunięcie drzewa/drzew, których obwód pnia....

  8.doc - Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że jako nabywca w drodze spadku obiektu zabytkowego....

 9.doc - Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że jako właściciel/użytkownik wieczysty/zarządca nieruchomości zabytkowej....

 10.doc - Wniosek o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego

10a.doc -POUCZENIE O SKUTKACH WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH

 11.doc - Wniosek o wpisanie zabytku do rejestru zabytków ruchomych województwa lubelskiego

 12.doc - Wniosek o potwierdzenie włączenie karty pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków

 12a.doc - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o włączenie karty ewidencyjnej pojazdu do WEZ prowadzonej przez LWKZ

 13.doc - Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę

 13a.doc - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia na czasowy wywóz zabytków za granicę

 14.doc - Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę

 15.doc - Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (dla muzeów i innych instytucji kultury)

 16.doc - Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę

 16a.doc - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia na stały wywóz zabytków za granicę

  17.doc - Wniosek o wydanie pozwolena na dokonanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-18 12:48:28
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2015-04-08 12:27:59
Odsłon: 59239
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.