Formularze i Wnioski

 

 

Formularze i Wnioski

 

1.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych

 1a.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

 2.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

 3.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków napisów /urządzeń technicznych/tablic reklamowych...

 4doc - Wniosek o wydania pozwolenia na podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejstru

 5.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich /prac restauratorskich/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych

 6.doc - OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO KORZYSTANIA Z ZABYTKU

WNIOSKI DOT. PRAC PRZY ZIELENI

 ZASADY UZYSKIWANIA POZWOLEŃ I ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI WPISANEJ DO REJ.ZABYTKÓW

 7a doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań polegających na usunięciu drzew lub krzewów z nieruchomości...

 7b.doc - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości...

 7c.doc - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew...

 7d.doc - Wniosek o przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty...

 7e.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w tym usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części...

 7f.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich w tym prac polegających na usunięciu drzew lub krzewów...

8.doc - Wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnienie od podatku (obiekt zabytkowy nabyty w drodze spadku)

 9.doc - Wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnienie od podatku (właściciel/użytkownik wieczysty/zarządca)

 10.doc - Wniosek o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego

 10a.doc - Pouczenie o skutkach wpisu do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych

11.doc - Wniosek o wpisanie zabytku do rejestru zabytków ruchomych

 12.doc - Wniosek o włączenie pojazdu do ewidencji zabytków

 12a.doc - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o włączenie karty ewidencyjnej pojazdu do WEZ prowadzonej przez LWKZ

13.doc - Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolnienia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę

 13a.doc - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia na czasowy wywóz zabytków za granicę

14.doc - Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę

15.doc - Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (dla muzeów i innych instytucji kultury)

16.doc - Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę

16a.doc - Oświadczenie ubiegającego się o wydanie pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę

 17.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na dokonanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-20 09:17:13
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2015-04-08 12:27:59
Odsłon: 19449
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.