Formularze i Wnioski

 

 

Formularze i Wnioski

 

1.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie poszukiwań

 1a.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych 

2.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

 3.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru napisów.....

4.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru

 5.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/prac restauratorskich przy zabytku nieruchomym

 6.doc - OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO KORZYSTENIA Z ZABYTKU

 

  WNIOSKI DOT. PRAC PRZY ZIELENI

 ZASADY UZYSKIWANIA POZWOLEŃ I ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI WPISANEJ DO REJ.ZABYTKÓW

 7a.doc - Wniosek na prowadzenie innych działań polegających na usunięciu drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni....

 7b.doc - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestu zabytków

 7c.doc - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza - 80cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraza klonu srebrzystego.....

 7d.doc - Wniosek o przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków

 7e.doc - Wniosek na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich w tym prac polegających na usunięciu drzew lub krzewów z nieruchomości lub  jej części .....

 8.doc - Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że jako nabywca w drodze spadku obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków woj.lubelskiego, spełniam wymogi zabezpieczenia i konserwacji zabytku...

 9.doc - Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że jako właściciel/użytkownik wieczysty/zarządca nieruchomości zabytkowej wpisanego do rejestru zabytków woj. lubelskiego - dochodwuję obowiązku jego utrzymania i konserwacji...

 10.doc - Wniosek o wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego

10a.doc -POUCZENIE O SKUTKACH WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH

 11.doc - Wniosek o wpisanie zabytku do rejestru zabytków ruchomych województwa lubelskiego

  12.doc - Wniosek o potwierdzenie włączenia karty pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków

 12a.doc - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o włączenie karty ewidencyjnej pojazdu do WEZ prowadzonej przez LWKZ

 13.doc - Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę

 13a.doc - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia na czasowy wywóz zabytków za granicę

14.doc - Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granice

15.doc - Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (dla muzeów i innych instytucji kultury)

 16.doc - Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę

16a.doc - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia na stały wywóz zabytków za granicę

 17.doc - Wniosek o wydanie pozwolena na dokonanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-18 10:58:47
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2015-04-08 12:27:59
Odsłon: 23414
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.