Formularze i Wnioski

 

Formularze i Wnioski

 

 

1.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych

1a.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

 2.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

3.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków napisów / urządzeń technicznych / tablic reklamowych

 4.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru

 5.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich (prac restauratorskich), badań konserwatorskich (badań architektonicznych)

6.doc - OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO KORZYSTANIA Z ZABYTKU

7.doc - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew(a)/krzewu(ów) z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

 

8.doc - Wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnienie od podatku (obiekt zabytkowy nabyty w drodze spadku)

9.doc - Wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnienie od podatku (właściciel/użytkownik wieczysty/zarządca)

10.doc - Wniosek o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych

11.doc - Wniosek o wpisanie zabytku do rejestru zabytków ruchomych

12.doc - Wniosek o włączenie pojazdu do ewidencji zabytków

13.doc - Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolnienia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę

13a.doc - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia na czasowy wywóz zabytków za granicę

14.doc - Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę

15.doc - Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (dla muzeów i innych instytucji kultury)

16.doc - Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę

16a.doc - Oświadczenie ubiegającego się o wydanie pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-03 12:13:48
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2015-04-08 12:27:59
Odsłon: 10758
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.