Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA

z dnia 12 czerwca 2024 r.

Wojciechów 5 - zawiadomienie o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku: DWORU GRODZICKICH, OB. BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY WOJCIECHÓW, adres: Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów, dz. nr ew. gruntów 1390/4.

Pismo z 5 czerwca 2024 r.

Krajobraz kulturowy pola bitwy pod Komarowem z 31 sierpnia 1920 r. - położony w obrębach ewidencyjnych: Kolonia Cześniki (gm. Sitno) oraz Wolica Śniatycka i Antoniówka Komarowska (gm. Komarów Osada) w powiecie zamojskim - sprawa wpisu do rejestru zabytków. Udostępnienie pisma LWKZ z 05.06.2024 r. ZNAK: KD.5140.6.6.2024.RSJ50 - w trybie obwieszczenia – odpowiedź na wniosek Wójta Gminy Komarów-Osada

z dnia 3 czerwca 2024 r.

Kraśnik, ul. Mostowa 2/Narutowicza 45, dz. 487 zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej budynku Powiatowego Domu Kultury, adres: Kraśnik, ul. Mostowa 2/Narutowicza 45, dz. 487, rozebranego w 2021 r.

Pismo z 22 maja 2024 r.

Krajobraz kulturowy pola bitwy pod Komarowem z 31 sierpnia 1920 r. - położony w obrębach ewidencyjnych: Kolonia Cześniki (gm. Sitno) oraz Wolica Śniatycka i Antoniówka Komarowska (gm. Komarów Osada) w powiecie zamojskim - sprawa wpisu do rejestru zabytków. Udostępnienie pisma LWKZ z 22.05.2024 r. ZNAK: KD.5140.6.6.2024.RSJ40 - w trybie obwieszczenia - wyjaśnienie ograniczeń praw i obowiązków wynikających z tytułu postępowania oraz ewentualnego wpisu do rejestru zabytków krajobrazu kulturowego.

z dnia 15 maja 2024 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego: pomnika Józefa Ignacego Kraszewskiego, zlokalizowanego w Białej Podlaskiej u zbiegu ulic Warszawskiej i Zamkowej (gm. Biała Podlaska, pow. bialski), na działkach nr ewid. 2117/1 i 2117/2 (id. 066101_1.0001 .AR_4.2117/2 i 2117/1).

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Zawiadomienie o włączeniu nowej karty ewidencyjnej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków - cmentarza żydowskiego zlokalizowanego przy ul. Nadbużnej w Kryłowie, na działce o numerze ewid. 558 obręb Kryłów, gm. Mircze

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

zawiadomienie o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa lubelskiego, karty ewidencyjnej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków, opracowanej dla cmentarza żydowskiego w Sławatyczach, gmina Sławatycze, powiat bialski, położonego przy ul. Polnej 1, na działce nr ewidencyjny 559 obręb 0009 Sławatycze

zawiadomienie o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa lubelskiego, karty ewidencyjnej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków, opracowanej dla cmentarza żydowskiego w Łomazach, gmina Łomazy, powiat bialski, położonego przy ul. Brzeskiej, na działce nr ewidencyjny 1097 obręb 0013 Łomazy.

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

zawiadomienie o włączeniu nowej karty ewidencyjnej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków - cmentarza żydowskiego zlokalizowanego w Jarczowie gm. Jarczów, przy ul. 3 Maja, na działkach o numerach ewidencyjnych: 273, 275, 277, 272, 274, 276, 278, 280, 599, 344 - obręb Jarczów, gmina Jarczów

 

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego: krajobrazu kulturowego pola bitwy pod Komarowem z 31 sierpnia 1920 r., tj. obszaru w granicach oznaczonych na szkicu stanowiącym integralną część opinii eksperckiej Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 28 września 2020 r., znak: DSK.5111.13.2020.EP (kopia w załączeniu - zał. 1), który obejmuje nieruchomości zarejestrowane w ewidencji gruntów i budynków powiatu zamojskiego jako niżej wymienione działki, położone w obrębach ewidencyjnych.

Zał 1. - szkic stanowiący integralną część opinii eksperckiej Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 28 września 2020 r.

 z dnia 19 lutego 2024 r.

Turobin - cmentarz żydowski - zawiadomienie o włączeniu do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków nowej karty ewidencyjnej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru, opracowanej dla: cmentarza żydowskiego w Turobinie, gm. Turobin, pow. biłgorajski (figurującego w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków). Zgodnie z treścią w/w karty cmentarz zajmuje obecnie działki nr 781,782,783/1 (część północno-wschodnią), 783/2 (część północno-wschodnią).

z dnia 6 grudnia 2023 r.

Zwierzyniec ul. Zamojska 1- zawiadomienie o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej obiektu nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków - budynku oberży, zlokalizowanego przy ul. Zamojskiej 1 w Zwierzyńcu, na działce o numerze ew. 220/4 obręb: Zwierzyniec, pow. zamojski.

z dnia 6 listopada 2023 r.

Zwierzyniec, gm. Zwierzyniec, pow. zamojski - willa Borowianka zlokalizowana przy ul. Browarnej 6 na działce nr ewid. 1395 wraz z otoczeniem - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego

z dnia 12 października 2023 r.

Udrycze Kolonia - zawiadomienie w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego następującego zabytku: kaplicy murowanej z figurą św. Jana Nepomucena położonej w m. Udrycze Kolonia, gm. Stary Zamość, pow. zamojski (id dz. 062011_2.0012.A_1.51/1)

z dnia 5 października 2023 r.

Dęblin - wieża spadochronowa - zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisu do rejestru zabytków województwa lubelskiego: - wieży spadochronowej dla szkolenia pilotów usytuowanej na działce ewid. nr 4080/102 (id. 061601 1.0001.4080/102), gm. Dęblin, pow. rycki.

z dnia 5 października 2023 r.

Dęblin - wieża ciśnień - zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisu do rejestru zabytków województwa lubelskiego: - lotniskowej wieży ciśnień w Dęblinie, gm. Dęblin, powiat rycki, usytuowanej na działce geodezyjnej oznaczonej numerem nr 4080/135 (id. 061601 1.0001.4080/135), gm. Dęblin, pow. rycki.

z dnia 5 lipca 2023 r. 

Willa „Lydia”, ob. siedziba WCR w Białej Podlaskiej, ul. Tadeusza Kościuszki 10A / Al. Tysiąclecia 28, dz. nr 1177/4 obręb 3 Biała Podlaska - zawiadomienie o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa lubelskiego, karty ewidencyjnej zabytku niewpisanego do rejestru zabytków

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Biała Podlaska ul. Brzeska 43 -  zawiadomienie o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa lubelskiego, karty ewidencyjnej zabytku niewpisanego do rejestru zabytków: budynku Kina Merkury, położonego przy ul. Brzeskiej 43, na działce nr ewid. 2259/2, obręb 1 Biała Podlaska.

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Parczew - zespół dworca kolejowego dz. nr 2485/13, 2485/14, 2485/16, 2485/17, 2485/18, 2485/19, 2485/20 oraz północnej części dz. 2485/1 w Parczewie pow. bialski, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Puławy, ul. Partyzantów 11, ośrodek sportowy, ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zwierzyniec ul. Aleksandry Wachniewskiej 17 - dom, postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego.

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Lublin ul. Towarowa 9a - zespół zabudowy budynków produkcyjnych dawnej garbarni Silbersteina

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2024-06-13 14:20:05
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2020-01-16 09:10:50
Odsłon: 7780
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.