Zasoby

WUOZ w Lublinie wraz z Delegaturami w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, prowadzi archiwum zakładowe, zawierające zasoby dokumentacyjne dotyczące obiektów i zespołów zabytkowych w zakresie zgodnym z terenem swojego działania,
służące celom służbowym.
Archiwum zakładowe służy do przechowywania dokumentacji powstałych w toku działalności urzędu konserwatorskiego i nie jest archiwum publicznym. W archiwum gromadzone są opracowania o charakterze badawczym, technicznym, inwentaryzatorskim oraz zbiór fototeczny obrazujący stan zachowania i wygląd zabytków, a także podręczny księgozbiór pomocny do wypełniania obowiązków nałożonych na urząd konserwatorski przepisami prawa i specyfiką działania.
Archiwum zakładowe udostępnia swoje zbiory w ograniczonym zakresie, do celów naukowych i projektowych - patrz  - Zasady udostepniania.
Nie są udostępniane dokumentacje zawierające dane osobowe aktualnych właścicieli zabytków.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-16 08:01:59
Opublikował: Piotr Mazur
Data publikacji: 2003-12-19 08:04:31
Odsłon: 14173
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.