Historia zmian : Prowadzone ARCHIWA

Data utworzenia:  2003-07-27 15:58:53   Użytkownik:  Wojciech Wajcht

WO SOZ w Lublinie wraz z Delegaturami w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, prowadzi archiwum zakładowe, zawierające zasoby dokumentacyjne dotyczące obiektów i zespołów zabytkowych w zakresie zgodnym z terenem swojego działania, służące celom służbowym. Archiwum zakładowe służy do przechowywania dokumentacji powstałych w toku działalności urzędu konserwatorskiego i nie jest archiwum publicznym. W`archiwum gromadzone są opracowania o charakterze badawczym, technicznym, inwentaryzatorskim oraz zbiór fototeczny obrazujący stan zachowania i wygląd zabytków, a także podręczny księgozbiór pomocny do wypełniania obowiązków nałożonych na urząd konserwatorski przepisami prawa i specyfiką działania. Archiwum zakładowe udostępnia swoje zbiory w ograniczonym zakresie, do celów naukowych i projektowych - na zasadach określonych w "Regulaminie udostępniania i korzystania z zasobów dokumentacyjnych WOSOZ w Lublinie" wprowadzonym Zarządzeniem LWKZ w Lublinie nr 5/2001 z dnia 17.05.2001 r. Nie są udostępniane dokumentacje zawierające dane osobowe aktualnych właścicieli zabytków.

Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.