Historia zmian : Informacje

Data utworzenia:  2003-09-02 15:25:08   Użytkownik:  Piotr Mazur

    Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie jest organem administracji zespolonej, działającej w imieniu Wojewody Lubelskiego.
         Nadzór merytoryczny nad jego działalnością (m.in. w zakresie orzekania) jako organ II instancji, prowadzi Minister Kultury, za pośrednictwem Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie.W strukturze organizacyjnej WO SOZ w Lublinie, znajdują się podległe bezpośrednio Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Lublinie:

A/ Oddział w Lublinie z Wydziałem Finansowo-Księgowym, Wydziałem Kadr i Administracji, Wydziałem Inspekcji Urbanistyczno-Architektonicznej, Wydziałem Inspekcji Zabytków Ruchomych, Wydziałem Inspekcji Archeologicznej, Wydziałem Dokumentacji Zabytków oraz stanowiskami pracy ds. prawno-organizacyjnych, ds. obronnych i OC (w tym zabezpieczenia zabytków na wypadek konfliktów zbrojnych)

B/ Zamiejscowe Delegatury WO SOZ w Lublinie - z siedzibą w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu - ze stanowiskami pracy umieszczonymi w Wydziałach Inspekcji Urbanistyczno-Architektonicznej, Inspekcji Zabytków Ruchomych, Inspekcji Archeologicznej oraz w Wydziale Dokumentacji.
Kierownicy Delegatur posiadają upoważnienia LWKZ do prowadzenia w swoim zasięgu terytorialnym, postępowań administracyjnych w zakresie jego kompetencji.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.