Historia zmian : Dokumenty umożliwiające wywóz dóbr kultury za granicę:

Data utworzenia:  2003-08-31 22:02:35   Użytkownik:  Wojciech Wajcht

Informacja o zasadach ubiegania się o dokumenty umożliwiające wywóz dóbr kultury za granicę:

  

Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje następujące dokumenty wywozowe:

 

1.Zaświadczenie na wywóz przedmiotów sztuki:

- przedmiotów nie posiadających charakteru dobra kultury w myśl art. 2 ustawy o ochronie dób kultury,   

- dzieł twórców żyjących,

- dzieł rzemiosła i przemysłu artystycznego powstałych po 9.05.1945 r.

 

- w załączeniu druk wniosku o wydanie zaświadczenia

 

2. Zezwolenie na wywóz czasowy dóbr kultury w uzasadnionych przypadkach np.

wystawy, koncerty ( w wypadku instrumentów konieczne jest dołączenie ekspertyzy lutniczej). Zezwolenie zawiera zastrzeżenie przywozu dobra w określonym terminie

 

- w załączeniu druk wniosku o wydanie zezwolenia

 

Zaświadczenie wydawane jest po okazaniu  przedmiotów i dokonaniu ich oceny. W przypadku konieczności dokonania oceny specjalistycznej LWKZ zasięga opinii Muzeum Lubelskiego lub innych instytucji ochrony.

 

W wypadku ubiegania się wnioskodawcy o wydanie zezwolenia na wywóz na stałe dóbr kultury powstałych przed 09.05.1945 r. decyzja wydawana jest przez Ministra Kultury, na podstawie dokumentów przygotowanych przez WKZ. Wnioskodawca winien złożyć:

 

- umotywowane podanie adresowane do Ministerstwa Kultury za pośrednictwem WKZ

- po dwie identyczne fotografie wywożonego przedmiotu

- udostępnić przedmiot do oględzin dokonywanych przez komisję WO SOZ

 

Komplet wskazanych dokumentów przesyłany jest przez WKZ do Ministra Kultury, który wydaje stosowne zezwolenie. W przypadku wstępnej zgody Ministra wnioskodawca obowiązany jest dokonać wyceny przedmiotów wywożonych i wnieść opłatę w wysokości 25 % wycenionej przez rzeczoznawcę wartości.

 Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.