Historia zmian : Informacje

Data utworzenia:  2011-11-29 08:00:52   Użytkownik:  Wojciech Wajcht

    Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie jest organem administracji zespolonej, działającej w imieniu Wojewody Lubelskiego.
         Nadzór merytoryczny nad jego działalnością (m.in. w zakresie orzekania) jako organ II instancji, prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie.W strukturze organizacyjnej WUOZ w Lublinie, znajdują się podległe bezpośrednio Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Lublinie:

A/ Biuro w Lublinie z Wydziałem Budżetu i Finansów, Wydziałem Kadr i Administracji, Wydziałem Inspekcji Zabytków Nieruchomych, Wydziałem Inspekcji Zabytków Ruchomych, Wydziałem Inspekcji Zabytków Archeologicznych, Wydziałem Rejestru i Dokumentacji Zabytków oraz stanowiskami pracy ds. prawno-organizacyjnych, d/s ochrony zabytków na wypadek szczególnych zagrożeń. 

B/ Zamiejscowe Delegatury WUOZ w Lublinie - z siedzibą w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu - ze stanowiskami pracy umieszczonymi w Wydziałach Inspekcji Zabytków Nieruchomych, Inspekcji Zabytków Ruchomych, Inspekcji Zabytków Archeologicznych oraz w Wydziale Rejestru i Dokumentacji Zabytków.
Kierownicy Delegatur posiadają upoważnienia LWKZ do prowadzenia w swoim zasięgu terytorialnym, postępowań administracyjnych w zakresie jego kompetencji.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.